Дії

Постачальники

Матеріал з База знань Ареал

Постачальники і підрядники

Debitkreditori.jpg Модуль Постачальники і підрядники є одним з розділів комплексної системи автоматизації бухгалтерського обліку "Ареал-Облік" і призначений для роботи з постачальниками матеріалів, товарів і підрядників, які надають різні послуги підприємству, формування необхідних документів (накладна, рахунок, прибутковий, видатковий ордер, акти на списання), друку оборотної відомості за різними критеріями, друку інвентаризаційного опису на будь-яку дату і ряду допоміжних звітних форм.

Модуль виконує наступні функції:

  • облік матеріалів і товарів в розрізі складів, підрозділів, матеріально-відповідальних осіб та інших категорій;
  • ведення документів по приходу, витраті, переміщенням матеріалів і товарів, актів виконаних робіт підрядниками та ін.;
  • облік залишків матеріальних цінностей і виконаних робіт підрядниками в розрізі бухгалтерських рахунків, складів, підрозділів, клієнтів, матеріально-відповідальних осіб та інших категорій;
  • відображення оборотної відомості по дебіторам і кредиторам з можливістю введення документів, виконання звірки взаємозаліків з підрядниками;
  • можливість коригування залишків по клієнтам і постачальникам на початок звітного періоду;
  • облік фінансових операцій і отримання вихідних даних з відповідного розділу бухгалтерського обліку і пов'язаних з ним інших розділів.
  • Ведення переліку довідників потрібних для функціоналу програми.

Огляд по роботі з інтерфейсом модуля