Дії

Основнi засоби

Матеріал з База знань Ареал

Облік основних засобів

Модуль Облік основних засобів є одним з розділів комплексної системи автоматизації бухгалтерського обліку "Ареал-Облік" і призначений для обліку надходження, руху та вибуття основних засобів і МНМА, розрахунку та відображення зносу як в бухгалтерському, так і в податковому обліку, обліку фінансових операцій і отримання вихідних даних з формуванням необхідних документів.

Модуль виконує наступні функції:

  • ведення інвентарних карток основних засобів та МНМА;
  • введення Документів по надходженню, введенню в експлуатацію, переміщенню, поліпшенню, списанню, формуванню бухгалтерської довідки;
  • автоматичний розрахунок амортизаційних відрахувань по бухгалтерському та податковому обліку;
  • можливість ручного донарахування амортизаційних відрахувань;
  • відображення руху матеріалів за вказаний інтервал часу;
  • відображення фінансових операцій у модуль "Головна книга" комплексу бухгалтерського обліку "Ареал-Облік";
  • формування інвентарної книги, інвентарізаційного опису, актів прийому-передачі, введення в експлуатацію, списання, оборотної, накопичувальної відомостей, відомості нарахування зносу, журнал-ордер №4, меморіальний ордер №9 (для бюджетних установ) та інших вихідних документів;
  • ведення переліку довідників потрібних для функціоналу програми.

Огляд по роботі з інтерфейсом модуля